Falende bestuurders hebben vaak een verdienstelijke loopbaan gehad en beschikken over de juiste kwaliteiten. Toch 'slaan' ze op een gegeven moment 'door' en laten dan contraproductief gedrag zien. Tijdens dit webinar gaan we dieper in op deze 'dark side experiences'.


Falende bestuurders hebben vaak een verdienstelijke loopbaan gehad en beschikken over de juiste kwaliteiten. Toch 'slaan' ze op een gegeven moment 'door' en laten dan contraproductief gedrag zien. Tijdens dit webinar gaan we dieper in op deze 'dark side experiences'.

HET EFFECT VAN DARK SIDE OP LEIDERSCHAP

De recente geschiedenis laat zo wel internationaal als nationaal voorbeelden zien van organisaties en instanties die in de problemen raken door het gedrag van hun bestuurders. Bekende voorbeelden zijn Enron, Lehman Brothers en Uber waar malversaties en grensoverschrijdend gedrag tot serieuze problemen leidden.

Ook in Nederland komt ontsporend gedrag van bestuurders voor. Legio voorbeelden zijn er te noemen van misstanden bij Woningbouwcorporaties, de bancaire sector of bij de (lokale) overheid, meestal (mede) veroorzaakt door de bestuurders en hun volgers.

Tijdens dit Darkside Experience Webinar gaan we dieper in op de kenmerken van dergelijke voorbeelden en hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.


 

HET EFFECT VAN DARK SIDE OP LEIDERSCHAP

De recente geschiedenis laat zo wel internationaal als nationaal voorbeelden zien van organisaties en instanties die in de problemen raken door het gedrag van hun bestuurders. Bekende voorbeelden zijn Enron, Lehman Brothers en Uber waar malversaties en grensoverschrijdend gedrag tot serieuze problemen leidden.

Ook in Nederland komt ontsporend gedrag van bestuurders voor. Legio voorbeelden zijn er te noemen van misstanden bij Woningbouwcorporaties, de bancaire sector of bij de (lokale) overheid, meestal (mede) veroorzaakt door de bestuurders en hun volgers.

Tijdens dit webinar gaan we dieper in op de kenmerken van dergelijke voorbeelden en hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.

 

Presentatoren

Alec Serlie en Hanno Meyer houden zich in hun rol als
Executive Consultant bij GITP onder meer bezig met leiderschap.
Ook publiceerden zij eerder artikelen over het effect van de Dark Side op leiderschap.

 

Alec Serlie

 

Hanno Meyer

Kijk nu gratis het webinar terug: